Vacatures

AANWERVING VAN EEN ATTACHÉ JURIST (M/V/X) 

De Nationale Arbeidsraad zal overgaan tot de aanwerving in contractueel verband van een Nederlandstalige attaché (m/v/x) voor zijn studiedienst.

Functiecontext en taakomschrijving:

De Nationale Arbeidsraad is een publiekrechtelijk orgaan dat paritair is samengesteld uit de meest representatieve interprofessionele werkgevers en werknemersorganisaties. Hij heeft als voornaamste taak het geven van adviezen aan een minister over algemene vraagstukken van sociale aard en het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten die bindend zijn voor verschillende bedrijfstakken of het geheel van de economische bedrijvigheid. Voor het vervullen van deze opdracht wordt hij bijgestaan door een secretariaat.

Deze attaché zal geïntegreerd worden in de studiedienst van het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad. In die hoedanigheid zal hij of zij o.a. de vergaderingen bijwonen, notulen opstellen,  informatieve nota’s maken en ontwerpen van adviezen en collectieve arbeidsovereenkomsten voorbereiden…

Vereisten:

De kandidaten moeten:

  • houder zijn, ofwel van een diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten met bij voorkeur een specialisatie en/of ervaring in sociaal recht, ofwel van een diploma van doctor, licentiaat of master met een bijzondere licentie in sociaal recht of master na master in sociaal recht;  
  • tot de Nederlandse taalrol behoren,
  • Belg zijn of burger van de Europese Unie,
  • van onberispelijk gedrag zijn,
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Profiel:

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een analytische en synthetische geest hebben, dynamisch en creatief zijn, goed schriftelijk en mondeling communiceren, interesse hebben voor het sociaal en maatschappelijk gebeuren en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Aangezien zij vooral werkzaam zullen zijn in het domein van het sociaal zekerheidsrecht wordt van hen verwacht dat zij graag met tabellen, cijfers en grafieken omgaan. Tevens dienen zij vlot te kunnen omgaan met een aantal pc-toepassingen.

Ons aanbod:

De Nationale Arbeidsraad biedt:

  • een contract voor onbepaalde duur
  • een bruto geïndexeerd aanvangssalaris van ongeveer 4.145  euros per maand,
  • een afwisselende job in de sfeer van het sociaal overleg, 
  • een aangename werkomgeving en een gemakkelijk bereikbare werkplek (vlak bij het Schumanplein),
  • een aantal voordelen zoals gratis woonwerkverkeer met het openbaar vervoer, een aantrekkelijke vakantieregeling en maaltijdcheques.

De indienstneming is voorzien voor februari/maart 2023.

Meer bijzonderheden:

Op  grond van het cv zal er een preselectie worden doorgevoerd en de personen die in aanmerking komen, zullen opgeroepen worden voor een schriftelijke test, gevolgd door een interview voor de geslaagden.

Hoe solliciteren?

Geïnteresseerden kunnen onder vermelding van de referentie "Attaché 2023”  een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv sturen aan de Nationale Arbeidsraad, en dit tegen 23 december 2022 .

Nationale Arbeidsraad
Blijde Inkomstlaan 17-21
1040 Brussel

mail to:  gds@cnt-nar.be
    
Tel:  02 233 88 72