Links

 1. Organisaties die lid zijn van de NAR

 ● Vertegenwoordigers van de werknemers :


ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond

ACLVB - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond

● Vertegenwoordigers van de werkgevers :

Boerenbond

FWA - Fédération Wallonne de l'Agriculture

UCM - Union des Classes Moyennes

UNISOC - Unie van socialprofitondernemingen

UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers

VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen

 

2. Sociaaleconomische Raden

● België :

CESEW - Economische, sociale en milieuraad van Wallonië

CRB - Centrale Raad Voor het Bedrijfsleven

BRUPARTNERS - Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

SERV - Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen

WSR - Sociaal - Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

● Europa :

EESC - Europees Economisch en Sociaal Comité

CESLINK - Onlinesamenwerking tussen de sociaaleconomische Raden

● Internationaal :

AICESIS - International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions

ECOSOC - Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties

 

3. Belgische Instanties

REGERING

PARLEMENT - Senaat & Kamer van volksvertegenwoordigers

Portaal van de Sociale Zekerheid

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

FOD Sociale Zekerheid

Federaal Planbureau

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

 

4. Europese Unie

Portaal van de Europese Unie

Europees Parlement

Europese Commissie - DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

 

5. Internationale Instanties

Internationale Arbeidsorganisatie

Verenigde Naties

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Raad van Europa