Toegankelijkheidsverklaring

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

DE NATIONALE ARBEIDSRAAD streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze websites : www.nar-cnt.be & www.nar.be

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen, vanwege de hieronder vermelde niet-nalevingen en vrijstellingen.

Niet-toegankelijke inhoud

De hieronder vermelde inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

De niet-toegankelijkheid heeft betrekking op een reeks documenten die in PDF-formaat worden gearchiveerd. Het toegankelijk maken van al die documenten zou onevenredige kosten met zich meebrengen, zowel op financieel als op menselijk vlak.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 24/09/2020.

De toegankelijkheid van onze website werd aan een vereenvoudigde controle onderworpen via de Accessibility Auditing Tool die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op  22/05/2022.

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze websites? Neem dan contact op met:

Nationale Arbeisdraad

Blijde Inkomstlaan 17-21

1040 Brussel

Contactadres:    ts@cnt-nar.be

Krijgt u geen antwoord? Dan kunt u contact opnemen met de federale ombudsman: contact@federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

Het is een nieuwe site die in 2022 werd gelanceerd en die qua ontwikkeling voldoet aan de toegankelijkheidvereisten. Sommige PDF-documenten werden toegankelijk gemaakt en de nieuwe documenten die gepubliceerd zullen worden, zullen in de mate van het mogelijk ook toegankelijk zijn.