Toegankelijkheidsverklaring

TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

DE NATIONALE ARBEIDSRAAD streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op onze websites: www.nar-cnt.be & www.nar.be

● Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen, vanwege de hieronder vermelde niet-nalevingen en vrijstellingen.

● Niet-toegankelijke inhoud

De niet-toegankelijkheid heeft betrekking op een aantal in PDF-formaat gearchiveerde documenten. Het toegankelijk maken van al die documenten zou onevenredige kosten met zich meebrengen, zowel op financieel als op menselijk vlak.

● Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 24/09/2020.

De toegankelijkheid van onze website werd aan een vereenvoudigde controle onderworpen via de Accessibility Auditing Tool die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

● Feedback en contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze websites, neem dan contact op met:

Nationale Arbeidsdraad

Blijde Inkomstlaan 17-21

1040 Brussel

Contactadres:   ts@cnt-nar.be

Indien u geen antwoord krijgt, kan u contact opnemen met de federale ombudsman: contact@federaalombudsman.be

● Verbeteringsplan en alternatieven

Het betreft een nieuwe website die in 2022 werd gelanceerd en qua concept voldoet aan de toegankelijkheidvereisten. Sommige PDF-documenten werden toegankelijk gemaakt en de nieuwe documenten die gepubliceerd zullen worden, zullen, zover mogelijk, ook toegankelijk zijn.

Wij verbinden ons ertoe eventueel ontoegankelijke documenten te verstrekken.

 ● Methode

Het auditverslag van dit jaar: 

https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/cntnar.be

● Laatst bijgewerkt op:

10 april 2024