Nieuws

Image
indexcurve
Aangezien de spilindex eind november 2022 werd overschreden, worden de bedragen van bepaalde cao’s op 1 december 2022 aangepast. Deze nieuwe bedragen...
Image
Group van personen in de vorm van een wereldmap
De Nationale Arbeidsraad wil zijn centrale rol voor de IAO-instrumenten consolideren. Daarom heeft hij zich in het raam van zijn advies nr. 2.203 van...
Image
verschillende nieuwe werkorganisaties
De Nationale Arbeidsraad heeft, in nauwe samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, een systeem ter ondersteuning van pilootprojecten inzake innovatieve...