Preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Image
Personne devant un verre

Dit dossier bevat het advies nr. 1655 van 10 oktober 2008, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, en een leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming.

De afgelopen jaren hebben de sociale partners in het raam van het Europees werkprogramma verschillende akkoorden gesloten. De Raad is betrokken bij de uitvoering daarvan. Om die opdracht tot een goed einde te brengen coördineert de Raad de informatie die op de verschillende relevante niveaus voorhanden is, in het bijzonder op het niveau van de economische en sociale comités van de deelstaten en op het niveau van de sectoren, via de FOD Werkgelegenheid en Arbeid

In het advies nr. 1.655 van 10 oktober 2008 stelt de Raad het sluiten van een cao inzake een preventief alcohol- en drugsbeleid in de ondernemingen in het vooruitzicht, op voorwaarde dat een aantal aanpassingen in de regelgeving worden doorgevoerd.

Zo heft het KB van 19 mei 2010 het artikel 99 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming op dat het binnenbrengen van gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken van meer dan 6 % volume alcohol verbood.

Ook wijzigt de arbeidsreglementenwet van 8 april 1965, zodat de in een onderneming vastgestelde uitgangspunten en doelstellingen van het alcohol- en drugsbeleid in het arbeidsreglement zouden kunnen opgenomen worden met de verkorte administratieve procedure (art. 59 van de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 voegt een punt v) in in art. 14 van de wet van 8 april 1965).

Op 1 april 2009 wordt de cao nr. 100 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming gesloten.

Alle ondernemingen van de private sector dienen tegen 1 april 2010 de uitgangspunten en doelstellingen van hun alcohol- en drugsbeleid te bepalen en op te nemen in een beleids-en intentieverklaring. Daarnaast voorziet de cao een tweede, facultatieve fase, waarbij de uitgangspunten en doelstellingen van de beleidsverklaring verder kunnen worden uitgewerkt.

De sociale partners bijeen in de Raad hebben in 2009 een leidraad uitgewerkt om de ondernemingen en hun werknemers te helpen bij het uitwerken van een preventief alcohol- en drugsbeleid voor hun onderneming.

In 2020 wordt deze leidraad herwerkt om de ondernemingen verder te ondersteunen bij de uitwerking van hun alcohol- en drugsbeleid, hen te motveren om de overstap naar de tweede fase te maken of om hun beleid te evalueren.


Leidraad - herziene versie 2020
Leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Leidraad - versie 2009
Leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Cao nr. 100 van 01.04.2009
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 betreffende een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming.

Advies 1655 van 10.10.2008
Alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

Artikel 59 van de wet houdende diverse bepalingen van 06.05.2009

Koninklijk besluit van 19.05.2010