Brugpensioen / SWT

Image
Eén persoon van de groep weggehaald

Dit dossier bevat de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 betreffende het algemene stelsel, nr. 55 ter betreffende het halftijds brugpensioen, nr. 107 betreffende het kliksysteem, de cao's betreffende de specifieke SWT’s, alsook de begeleidende adviezen. Daarnaast bevat het ook de politieke akkoorden waaruit een aantal beslissingen op het vlak van brugpensioen/SWT zijn voortgevloeid (IPA, akkoord van de Groep van Tien of regeerakkoord). Tot slot bevat het dossier ook de koninklijke besluiten die het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag regelen.


Cao nr. 17 van 19.12.1974
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen


Koninklijk besluit van 07.12.1992
Koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende het conventioneel brugpensioen


Cao nr. 55 van 13.07.1993
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 55 bis van 7 februari 1995 en nr. 55 ter van 10 maart 1998


Koninklijk besluit van 03.05.2007
tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag


Cao nr. 91 van 20.12.2007
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (2010-2012)


Cao nr. 105 van 28.03.2013
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (2013-2014)


Cao nr. 107 van 28.03.2013
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag


Regeerakkoord van 09 oktober 2014 (SWT)


Cao nr. 111 van 27.04.2015  en  Cao nr. 112 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen (2015-2016)


Cao nr. 113 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (2015-2016)


Cao nr. 114 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (2015-2016)


Cao nr. 115 van 27.04.2015  en Cao nr. 116 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (2015-2016)


Cao nr. 117 van 27.04.2015
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering (2015-2016)


Advies 1937 van 27.04.2015
Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014 heeft gesloten over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag


Akkoord van de groep van Tien van 15 oktober 2015


Advies 1963 van 27.10.2015
betreffende de technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag


IPA 2017 - 2018
Interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017 voor de periode 2017-2018


Cao nr. 120 van 21.03.2017  en Cao nr. 121 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor het bouwbedrijf, de nachtarbeid en de zware beroepen (2017-2018)


Cao nr. 122 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen (2017-2018)


Cao nr. 123 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen (2017-2018)


Cao nr. 124 van 21.03.2017  en Cao nr. 125 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (2017-2018)


Cao nr. 126 van 21.03.2017
Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering (2017-2018)


Advies 2025 van 21.03.2017
Betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag


Cao nr. 128 van 27.11.2018
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert

IPA 2019-2020
Interprofessioneel akkoord van … voor de periode 2019-2020


Cao nr. 130 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn


Cao nr. 131 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn


Cao nr. 132 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen


Cao nr. 133 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen


Cao nr. 134 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen


Cao nr. 135 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019-2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen


Cao nr. 136 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering


Cao nr. 138 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 januari tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn


Cao nr. 139 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn


Cao nr. 140 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen


Cao nr. 141 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen


Cao nr. 142 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen


Cao nr. 143 van 23.04.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen


Advies 2130 van 23.04.2019
Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen


Cao nr. 144 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2019 en 2020, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert


Cao nr. 145 van 17.12.2019
Collectieve arbeidsovereenkomst tot instelling en vaststelling, voor 2021 en 2022, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert

Sociaal akkoord van 25.06.2021


Advies 2238 van 15.07.2021
Sociaal akkoord van 25 juni 2021 - Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en landingsbanen


Cao nr. 150 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen


Cao nr. 151 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn


Cao nr. 152 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering, voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen


Cao nr. 153 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of tewerkgesteld werden in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen of een lange loopbaan hebben


Cao nr. 154 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, van 1 januari 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag die tewerkgesteld werden in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering


Cao nr. 155 van 15.07.2021
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor 2023 tot 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

Advies 2367 van 30.05.2023
Afsprakenkader van 6 april 2023 – Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag en tijdskrediet landingsbaan


Cao nr. 165 van 30.05.2023
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen


Cao nr. 166 van 30.05.2023
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn


Cao nr. 167 van 30.05.2023
Collectieve arbeidsovereenkomst tot invoering, voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen


Cao nr. 168 van 30.05.2023
Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling, voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 januari 2025 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep hebben gewerkt of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

 

Cao nr. 169 van 30.05.2023
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 169 van 30 mei 2023 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2025 tot 31 december 2026, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2025 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep hebben gewerkt of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

TABEL SWT (regels van toepassing vanaf 30.06. 2023)

TABEL SWT (regels van toepassing vanaf 01.07.2023)

Facultatieve modellen voor sectorale cao's: